Laju Pertumbuhan Penduduk

 

Pertumbuhan Penduduk 2006 2007 2008 2009 2010 SATUAN
Laju Pertumbuhan Penduduk 0.15 0.15 0.26 0.86 0.67 %/th